David Malin Images | Malin's micrographs | Previous | Next
OMG 31. S-benzyl thiouronium chloride (5.113)

© David Malin/DMI     For more information contact David Malin Images (DMI)
omg031